قطع انگشتان جسد ‏مجهول الهویه جهت ‏شناسایی
70 بازدید
محل نشر: نشر قضا سال ‏1383‏
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی