چگونگی اثبات دعوا در دعاوی چک
49 بازدید
محل نشر: نشر قضا 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی